Terminale płatnicze

Instalujemy terminale płatnicze. Z dostawców usług płatniczych oferujemy:

Grupa PeP - Polskie ePłatnościTerminale płatnicze POS, urządzenia POS - PayTel

 

 

 

 

 

Koszt wynajmu terminala zostanie podany przy bezpośrednim kontakcie z nami.